5 มาตรการสำคัญป้องกันฝุ่น

5 มาตรการสำคัญป้องกันฝุ่น
กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยค่าฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ยังคงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ แนะ 5 มาตรการสำคัญ สำหรับการคุ้มครองป้องกันแล้วก็ลดผลพวงของฝุ่นที่มีต่อร่างกาย ย้ำทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเฝ้าระวังดูแลรักษาสุขภาพร่างกายพสกนิกร พร้อมชี้แนะการกระทำตนเพื่อปกป้องตนเอง โดยปฏิบัติการภายใต้ 5 มาตรการสำคัญ ต่อไปนี้

1) เฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนภัย ผ่านศูนย์อำนวยการโต้กลับคราวฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และก็สาธารณสุข โดยในตอนนี้มี หน่วยงานสาธารณสุขในระดับจังหวัดแล้วก็เขตสุขภาพ 3 ที่ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ เปิดศูนย์ดำเนินการโต้ตอบคราวฉุกเฉินทางด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามเหตุการณ์ ประเมินการเสี่ยงต่อร่างกายแล้วก็ติดต่อประสานงานกับศูนย์กระทำการระดับจังหวัดเพื่อเผยแพร่อย่างเร่งด่วน

2) เฝ้าระวังการเจ็บป่วย ดังเช่น โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจแล้วก็เส้นโลหิต ระบบผิวหนัง ระบบตาแล้วก็อื่นๆและผลกระทบในระยะยาว ตัวอย่างเช่น โรคมะเร็ง รวมทั้งเฝ้าระวังรวมทั้งโต้ตอบข่าวสารที่เป็นเท็จ

3) ติดต่อ สร้างควมรู้เยอะๆ แก่พสกนิกร โดยทำชุดวิชาความรู้และติดต่อชุดวิชาความรู้ผ่านหนทางต่างๆ ในทุกระดับ ปรับปรุงสมรรถนะข้าราชการสาธารณสุข แกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพฯ (ออส.) รวมทั้งผู้ดูแลคนสูงอายุรวมทั้งผู้มีหน้าที่คอยดูแลเด็กเล็กในระดับพื้นที่ พร้อมลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พลเมืองสำหรับในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็การปกป้องคุ้มครองตัวเอง

4) ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็เรียบเรียงบริการสาธารณสุข โดยส่งเสริมหน้ากากอนามัย 400,000 ชิ้น แล้วก็เปิดสถานพยาบาลมลภาวะในพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมอีกทั้ง 13 เขตสุขภาพ แล้วทำห้องปราศจากฝุ่นผง ปริมาณ 83 ที่ แบ่งเป็นในพื้นที่หมอกควัน ภาคเหนือ ปริมาณ 82 ที่ จังหวัดนนทบุรี 1 ที่ นอกเหนือจากนี้ กรุงเทพฯ ได้ก่อตั้งสถานพยาบาลมลภาวะ corner ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขขึ้นอยู่กับจ.กรุงเทพฯ ปริมาณ 68 ที่

5) มาตรการข้อบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการห้ามเผาในที่โล่งแจ้ง ซึ่งหน่วยงานดูแลได้มีการประกาศระบุพื้นที่ควบคุมเหตุหงุดหงิดรำคาญ ตัวอย่างเช่น จังหวัดเชียงราย จังหวัดกำแพงเพชรและจ.กรุงเทพฯ ได้ติดต่อผสานผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ขอความร่วมมือหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงควบคุมเกิดฝุ่นผงในพื้นที่ภายใต้พ.ร.บ.การสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 และที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

ทางด้านแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย บอกว่า กรมอนามัยได้ออกประกาศเรื่องค่าเฝ้าระวังที่มีผลต่อร่างกายจากฝุ่นขนาดเล็กในบรรยากาศ ซึ่งคือปัญหามลภาวะที่มีความร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นผงขนาด ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายของประชากร ซึ่งระดับของผลพวงต่อร่างกายได้ใช้สีเป็นเครื่องหมายเทียบ แบ่งเป็น 5 ระดับ เช่น สีฟ้า (0–25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) สีเขียว (26–38 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) สีเหลือง (38–50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) สีส้ม (51–90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) รวมทั้ง สีแดง (91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรขึ้นไป) โดยถ้าเจอค่าตั้งแต่ระดับสีเหลืองขึ้นไป จะเป็นกลุ่มเสี่ยง ตัวอย่างเช่น หญิงมีครรภ์ เด็ก คนวัยชรา คนป่วย ผู้มีโรคประจำตัว และผู้กระทำงานที่โล่งแจ้ง จำต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ดังนี้ พสกนิกรสามารถติดตามเหตุการณ์ประสิทธิภาพอากาศจากเฟซบุ๊กเพจ “แฟนอนามัย ตั้งใจอากาศ PM2.5” ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอ