โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เกิดขึ้นได้อย่างไร

โรคติดเชื้อทางเดินอาหารเป็นโรคที่พบได้ง่ายมาก เพราะว่าเราทานอาหารเข้าไปเกือบทุกวัน ซึ่งปฎิเสธไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่เราทานเข้าไปนั้นไม่มีแบคทีเรียเลย และด้วยความที่เราแทบที่จะติดเชื้อในทางเดินอาหารได้เกือบทุกวัน ความจริงแล้วทุกคนจึงอาจเคยผ่านการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารมาแล้ว

โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร คืออะไร?
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบายว่า โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร หมายถึง การที่อวัยวะในระบบทางเดินอาหารติดเชื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกแบคทีเรีย รองลงมาคือเชื้อไวรัสและปรสิต

อาการของโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร
โดยมีอาการหลักๆ คือ การปวดที่ช่องท้อง ไม่มีอาการปวดเฉพาะจุด ร่วมกับอาการท้องเสีย มีไข้ได้ โดยลักษณะอาการมักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันทันที เรียกว่า การติดเชื้อเฉียบพลัน

กลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร
เราพบผู้ป่วยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินอาหารได้บ่อย และเกือบทุกคนเคยผ่านการติดเชื้อระบบทางเดินอาหารมาแล้ว เช่น อาหารเป็นพิษ ที่เรียกได้ว่าสามารถติดต่อได้ง่าย ระบาดได้ง่าย ในชุมชน
และกลุ่มเสี่ยงได้รับเชื้อก็มีแทบทุกวัย ในผู้ที่มีโรคประจำตัว อาจทำให้เกิดอาการรุนแรง เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้

สาเหตุของโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร
ชาองทางที่เราจะสามาถได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ มักเกิดจากการที่เราบริโภคอาหารและน้ำดื่มที่ไม่สะอาด โดยเชื้อโรคจะปนเปื้อนอยู่ในน้ำ อาหาร และมือ ซึ่งเข้าสู่ปากได้ง่าย เพราะทุกคนต้องทานอาหาร น้ำ ขนม อยู่ในทุกวัน นอกจากนี้เชื้ออาจติดอยู่ที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น ช้อน แก้วน้ำ จาน ชาม

การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร
การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินอาหารสามารถป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัยพื้นฐานจึงเป็นหลัก และหากมีอาการของโรคติดเชื้อทางเดินอาหารจะต้องดูแลไม่ให้เกิดอาการขาดน้ำ และการขาดสมดุลของเกลือแร่ ซึ่งต้องให้ผู้ป่วยดื่มน้ำสะอาดมากๆ ให้ดื่มเกลือแร่ และจึงรักษาตามสาเหตุแล้วนำมาพบแพทย์ เช่น การติดเชื้อบางชนิดที่อาจต้องได้รับยาฆ่าเชื้อ รวมถึงการดูแลตัวเอง ป้องกันการรับเชื้อซ้ำ และป้องกันการระบาดสู่ชุมชน