ปัจจัยที่ทำให้เกิด โรคหัวใจ 

ปัจจุบันอัตราการป่วยของผู้ที่เป็นโรคหัวใจเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปี แล้วยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่หยุด โดยคิดคำนวณในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเสียชีวิตจำนวน  54,530 คน คิดเป็นเฉลี่ยแล้ว 150 คนในทุกๆวัน หรือถ้าคิดเป็นรายชั่วโมงจะตกอยู่ที่ชั่วโมงละ 6 คน ข้อมูลนี้นำมาจากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขปี 2556

 โดยส่วนใหญ่แล้วปัจจัยเสี่ยงของผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจก็คือ กลุ่มคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปคนในกลุ่มนี้จะผ่านโลกมามากและใช้ชีวิตกันอย่างสนุกสนาน โดยในวัยนี้จะเป็นวัยต้องดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพราะจัดการสำรวจแล้ววิจัยพบว่าคนในช่วงอายุ 30-40 ปี พบว่าเป็นผู้ป่วยในกลุ่มโรคหัวใจมากที่สุด

พันธุกรรม พันธุกรรมของผู้ที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดหัวใจในครอบครัว อาทิเช่น ถ้าพ่อแม่เราเป็นโอกาสที่ตัวเราจะเป็นหรือลูกของเราจะเป็นก็จะมีค่อนข้างสูง และจากการสำรวจและวิจัยก็พบว่าผู้ชายในวัย 40 ปี จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้มากกว่าผู้หญิง

อันดับมารอมาคือสารเสพติด บุหรี่ หรือบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากจะเป็นสารเสพติดที่ทุกคนทราบกันแล้วที่ส่งผลเสียต่อปอดและระบบทางเดินหายใจ ยังมีผลต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจตีบอีกด้วย เพราะในบุหรี่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอยู่มากมาย

ไขมันในเลือด กลุ่มคนที่มีไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะกลุ่มคนอ้วน พบว่ามีความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนที่มีไขมันในเลือดปกติอยู่หลายเท่ามาก  เพราะผลจากการวิจัยพบว่าไขมันที่อยู่ตามผนังหลอดเลือดนั้น จะส่งผลทำให้หลอดเลือดตีบหรืออุดตันโดยเฉพาะ หลอดเลือดที่ส่งไปเลี้ยงหัวใจ

เบาหวาน ในกลุ่มคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆ โดยที่ไม่มีการดูแลรักษาตนเองและควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำให้เกิดอาการของหลอดเลือดอ่อนแรง หรือไม่แข็งแรง อันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะของหลอดเลือดหัวใจตีบตันได้เช่นกัน

ความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงนั้นถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการป่วยเป็นโรคหัวใจหรือหัวใจวาย เพราะเมื่อเกิดความดันในหลอดเลือดที่สูงกว่าปกติใช่ว่าจะทำให้มีแรงดันส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย หรือการไหลเวียนของเลือดดีกว่าคนทั่วไป แต่ตรงกันข้ามอาการความดันโลหิตสูงส่งผลทำให้หลอดเลือดหดและเกร็งตัว อันเป็นเหตุที่ทำให้หัวใจของเราขาดเลือดหรือเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอนั่นเอง

โดยสัญญาณเตือนของผู้ที่จะป่วยเป็นโรคหัวใจสังเกตง่ายๆก็คือ มักจะเหนื่อยง่ายเวลาออกกำลังกายหรือเดินเร็วๆ หายใจเข้าติดขัดหรือลำบากหรือเฉพาะตอนกลางคืนที่รู้สึกหายใจไม่ออก อาการเจ็บหน้าอกบริเวณกลางหน้าอก อาจจะเป็นทางด้านซ้ายหรือทั้ง 2 ด้าน และอาการที่ไม่สามารถนอนราบกับพื้นได้เมื่อนอนและอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือหายใจไม่ออก รวมไปถึงอาการเป็นลมหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุ รวมไปถึงขาหรือมือบวมโดยไม่มีสาเหตุ ปัจจัยเหล่านี้เป็นอาการสังเกตเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง

 

สนับสนุนโดย    หวยออนไลน์